маршрути

маршрут 5 - въча-водопади

Пускане на видеото

Водопадите на Кюмурлу дере.

  • най-интересното в  маршрута – каньона на Кюмурлу дере и водопадите
  • този преход е средно тежък
  • продължителност – отиване 1,5-2 часа, връщане – 1,5 часа – без почивките
  • гледки – отлични
  • условия за фотолов – задоволителни
  • изкачване: – 250 метра
  • вода по пътя – не 
  • състояние на пътеките –  задоволително

Кюмурлу дере.

Големия водопад.

Първия водопад

Улеите в Кюмурлу дере.

В горния край на Кюмурлу дере.

Прагове в началото на каньона.