за маршрутите на фотосафари

купи пътеводител № 12 – ждрелата на въча и козница

пътеводител № 12- ждрелата на въча и козница

11 маршрута в района с най-голямото биоразнообразие в Родопите. Древни крепости и светлища, римски пътища и много диви животни.

маршрути 1 и 2 - козница-черешово;
маршрути 3 и 4 - черешово-върховръх

През тракийското светилище Крешнела и каньона на Козница, до Черешово и Върховръх

маршрут 5 - въча-кюмурлу дере

По каньона на Кюмурлу дере, до неизвестните водопади.

маршрути 6 и 7 - Перестица-момино кале

Две крепости в подножието на Върховръх.

маршрути 8 и 9 - жребичко-вълчан

Тракийското светилище над ждрелото на Въча и неизвестните забележителности около него.

маршрути 10 и 11 - кричим-калето-вълчан

Главната крепост на входа към Средните Родопи. Единствения каменен надпис на български цар, в тази част на България.