маршрути

маршрут 5 - дамбала-кесе тепе и
маршрут 6 - дамбала-хисар тепе

Пускане на видеото

Кесе тепе

  • най-интересното в  маршрутите – маршрут 5 – панорамен преход по билото на Дамбалъ, забравени махали, тракийски крепости, лешояди и много елени; маршрут 6 – крепостта Хисар
  • тези преходи са средно тежки, но могат да се улеснят, като по-голямата част от тях, се премине с високопроходим автомобил
  • продължителност на маршрут 5 – отиване 2,5-3 часа, връщане -2-2,5 часа – без почивките
  • гледки – отлични
  • условия за фотолов – добри
  • изкачване на маршрут 5 – 480 метра
  • вода по пътя – да
  • състояние на пътеките – много добро

Изглед от голямата крепост на Кесе тепе.

Изглед от Кесе тепе към Моняк.

Иглед от Кесе тепе към махалите на Чобанка.

Изглед от крепостта.

Крепостта от птичи поглед.

Чешмата на Дамбалъ, от която стартира маршрута ни.

Изглед към крепостта Хисар над село Груево.

Изглед от крепостта Хисар над село Груево.

Разрушената стена на крепостта Хисар над село Груево.