маршрути

маршрути 5 и 6 - Джанка-Дюшун дере

Пускане на видеото

Дюшун дере.

  • най-интересното в  маршрута – каньона на Дюшун дере, опустелите махали и гледките по целия маршрут
  • тези преходи са средно тежки
  • продължителност: маршрут 1 – отиване 2,5-3 часа, връщане – 2,5-3 часа – без почивките
  • гледки – отлични
  • условия за фотолов – средни
  • изкачване маршрут 5 – 0тиване  80 метра, връщане 160 метра; маршрут 6 – отиване 70 метра, връщане – 140 метра
  • вода по пътя – не сигурно
  • състояние на пътеките –  добро, на къси участъци – леко обрасли.

Дюшун дере.

Дюшун дере - когато не е пълноводно.

Големия камък, който свързва двата бряга.

Дюшун дере със скалните кули и моста под махала Кълвач.

Скални кули над Дюшун дере.

На места, двете стени на каьона се доближават на по-малко от метър.