фотосафари в резерват дупката  

Опознайте горите и най-добрите места за фотолов в Дупката с маршрутите на ФотоСафари. Научи повече..

Диви кози в резерват Дупката

Благороден елен

фотолов на елени и диви кози в резерват дупката

Тракийските крепости и светилща в резерватите Дупката и Девинска река, се намират на недостъпни и трудно откриваеми места. Всъщност тези древни паметници, по нищо не отстъпват на известните такива в Източните Родопи. Но докато едните се извисяват на високи върхове, сред величествени борови гори, то другите се намират в

Изглед от стената на крепостта Калето до Шанкая

авганистаноподобен район, изпържен от слънцето, сред келяви храсти, изпасани от добитъка. Така крепостите и светилщата в Западните Родопи, остават неизвестни и непосещавани, освен разбира се от местните иманяри. Но най-голямото богатство в

Изглед от Баташки снежник

резерватите Дупката и Девинска река са дивите животни. Въпреки голямото видово разнообразие и висока численост, не е лесно да се открие и заснеме диво животно. Най-подходящите места за фотолов са открити скалисти склонове и поляните, на които живоните се хранят. По-доло съм ви показал някои от най-запазените крепости, свтилища, каменни мостове и пътища

Изглед от Тепето – най-значимото и величествено тракийско светилище в Западните Родопи

Само в Западните Родопи можете да видите крепост, която се намира на връх висок над 1500 м. А ако прибавим и условията от нея да се открива панорамна гледка и да е далече от населени места, то тогава кръгът се затваря само около няколко крепости. Една от тях е Крепостта на дивите кози. Тя не е като другите – издига се високо в облаците, а девствените гори под нея са дом на мечки и диви кози. Крепостта на дивите кози е шедьовър създаден съвместно от природата и траките. Крепостната стена е запазена на височина до 160 см. и е дебела около 260 см.

Останки от стената на Крепостта на дивите кози

СВЕТИЛИЩЕТО НА БЕСИТЕ. От доста години си правя класация “топ 10” на родопските върхове с най-красива гледка. Надпреварата за челните места е доста оспорвана – година след година върховете ми разкриваха богатства, които са крили хилядолетия. Така например, върхът който наричам Светилището, притежава такава фантастична панорамна гледка, каквато имат повече от участниците в Топ 10 и в началото заемаше средни позиции. Този връх винаги ме е привличал неудържимо и не само заради това което се виждаше от него. Аз усещах, че Светилището е необикновен връх и че рано или късно ще ми разкрие тайни, каквито никой друг не притежава. Не чаках дълго – още първото лято открих безценните му богатства, някои от които бяха прекарали дълги хилядолетия, заровени дълбоко в земята. Така Светилището се нареди на една от челните позиции в моята класация, защото освен завладяващата гледка, той притежава и следните неоспорими качества, които подробно изучих в продължение на 15 години: 1. Той е абсолютно непосещаван и се намира в един от най-девствените райони на Родопите. 2. Самият връх е сред най-високите в планината. 3. Необикновеното тракийско светилище, разположено на върха. 4. В подножието му обитават най-жизнените популации от благородни елени, диви кози, вълци и мечки. 5. Приказната и тайнствена гора покриваща склоновете му, околните била и върхове.

Градежи в центъра на тракийското светилище – Тепето

На самото светилище в момента са разкрити: корита и улеи изсякани в скалата, каменни стъпала изсякани в скалата и водещи до основната сграда в центъра на върха. От нея е разкрит само един ъгъл в дълбочина 2 метра, но и това е достатъчно за да се види, че градежът е солиден – някои от камъните са тежки над 200 кг. Самият връх е бил защитен от крепостна стена, останките на която се виждат и сега. Това допълнително укрепване, заедно със стръмните склонове е правило светилището непревземаемо. Керамичните фрагменти, които открих тук показват, че това място е обитавано през бронзовата и желязна епоха. В момента огромна част от градежите и каменните съоръжения остават скрити под земята. И дано така да си останат во веки веков. В момента Светилището функционира по съвсем друго предназначение – сватбовище на благородните елени. През септември то е притегателно място за тези исполини – тук е едно от главните места, от които те реват, бият се и заплождат кошутите. Но като че ли панорамата, която се открива от тук е най-впечатляващото качество на този необикновен връх. Пред погледа ни във всички посоки се простират безбройните върхове и била на Родопа. От очите ни не може да избяга дори митичният Олимп, който заедно с Пирин и Рила затваря хоризонта ни.