маршрути

маршрути 9 и 10 - добростан-борово

Пускане на видеото

Долината на Сушица.

  • най-интересното в  маршрута – местата в които рядко стъпва човек, река Сушица и мястото в което тя изчезва под земята
  • този преход е тежък
  • продължителност – отиване до Сушица – 3-4 часа, връщане – 3,5-4,5 часа – без почивките
  • гледки – отлични
  • условия за фотолов – средни
  • изкачване – 570 метра
  • вода по пътя – не
  • състояние на пътеките – на места се губят

Участък от река Сушица, където тя тече под земята.

Дива коза в Сушица.

Сушица

Сушица

Мястото в което Сушица изчезва под земята.

Стара колиба по пътеката към Сушица.

Сушица отвисоко.