маршрути

маршрути 1 и 2 - дюшун дере; маршрути 3 и 4 - красино-дюшун дере

Пускане на видеото

Каньона на Дюшун дере.

  • най-интересното в четирите маршрута – каньона на Дюшун дере, махала Шехилер, панорамните гледки през по-голямата част от пътя
  • тези преходи са средно тежки
  • продължителност: маршрут 1 – отиване 3-4,5 часа, връщане – 2-2,5 часа; маршрут 2 – отиване 2,5-3 часа, връщане – 2-3 часа; маршрут 3 – отиване 2,5-3,5 часа; маршрут 4 – отиване 1,5-2,5 часа – без почивките
  • гледки – отлични
  • условия за фотолов – средни
  • изкачване: маршрут 1 – отиване 230 метра, маршрут 2 – отиване 90 метра; маршрут 3 – отиване 70 метра, връщане 110 метра, маршрут 4 – отиване 80 метра, връщане 120 метра – без почивките
  • вода по пътя – да
  • състояние на пътеките – много добро

Непристъпния каньон на Дюшун дере.

На места стените на каньона почти се допират.

Реката е изчезнала в каньона.

Мост в горната част на каньона.

Из махалите край Дюшун дере.

Махала Шехилер.

Големия камък, съединяващ двата бряга на Дюшун дере.

Пещера над Дюшун дере.

Махала Шехилер.