еленов рев и мечи бърлоги в росица и пеещите скали

Опознайте горите и еленовите сборища в резерват пеещите скали и росица с маршрутите на ФотоСафари. Научи повече..

Дебелата лежанка от трева в бърлога 1

Благороден елен по време на сватбуването

фотолов на елени и търсене на бърлоги в резерват Пеещите скали и Росица

Когато съм из горите на Росица, Багарещица и резерват Пеещите скали, включвам на бързи обороти. Само така мога да видя и усетя всичките богатства, които крият тези дивни гори. Те са обетованата земя на мечките, а където са те там съм и аз. Поради особеностите на терена, Росица, Багарещица и резерват Пеещите скали, са местата в които най-лесно се откриват мечите бърлоги. По долу съм ви показал снимки от

Мечата лежанка пред бърлогата

две родови бърлоги и една лежанка с единствената напълно изкопана в земята бърлога. Тази есен, бях с елените през любовния им период. Това бе незабравимо преживяване – страховитият рев носещ се сред вековните букаци на Пеещите скали ме правеше част от това грандиозно събитие. Още в началото на септември обстановката започна да се нажежава и зрелите елени заеха старите си територии, маркирайки ги с остра миризма. Имах възможност часове наред да наблюдавам няколко зрели рогача с техните хареми от по 5 – 6 и повече кошути и станах свидетел на много интересни моменти. Това бяха ритуали, които всички

Изровената от мечката бърлога

елени изпълняваха – търкането на рогата по храстите, калянето и търкалянето в разровена от тях земя. На няколо пъти на една и съща поляна се озоваваха два ревящи елена, но до двубой не се стигна. Ала кошутите дръзнали да се отдалечат и на 7-8 метра от елена си, биваха връщани в стадото с помоща на острите му рога. За жалост снимките които направих са малко, но за сметка на това некачествени. Мазната мъгла и мрачното време не ми позволиха да заснема както подобава, приказният свят на сватбуващите елени от Багарещица, Цървулщица и резерват Пеещи скали.

Долината на Багарещица

БЪРЛОГА 1. Тази бърлога се намира в резерват Пеещи скали на 1200 метра н. в. Самата бърлога представлява дупка с дължина 240 см. височина до 120 и широчина до 145 см. Особен интерес представлява самото легло, което се намира до входа на бърлогата. Първо мечката е издълбала дупка с диаметър 85 см. и дълбочина около 25 см. След това, върху него е натрупала пласт трева с диаметър 130 см и дебелина около 25 см (първоначално дебелината на тревният пласт е бил по-голям, но е сбит от лежането на мечката). И тук, както в останалите бърлоги, има мечи изпражнения.

Изглед от бърлога 2

БЪРЛОГА 2. Лично за мен, това е най-интересната бърлога, която открих в долинатана Росица. През миналата зима, обитателката на това леговище роди в него (засега не съм установил броя на мечетата). Бърлогата е много закътана и непристъпна, а от нея се открива отлична гледка към околността. Пред бърлогата се намира равна площадка с размери 130 на 120 сантиметра. Интересното при тази площадка е, че мечката я е настлала с дебел пласт трева, събиран от близките склонове. Още по-интересен е фактът, че треваният пласт в горният край на площадката е само 10 см. , а в долният достига 45 см. Така с различна дебелина на тревният пласт, мечката е компенсирала естествения наклон на терена. Със сигурност, площадката е служила за почивка и игра на мечото семейство през ранната пролет. От тази площадка започва тунел с дължина 160 см., който отвежда до отвор с размери 60 на 55 см. През него се влиза в самата бърлога, която е с размери – дължина 170, широчина 120 и височина 90 см. Вътре мечката е изкопала яма с диаметър 90 и дълбочина 30 см. Но за разлика от другите мечки – тя е застлала не само ямата, а и целия под на бърлгата с пласт трева, дебел до 20 см.

Входа на бърлога 2

На непристъпен склон, в долината на Багарещица, открих голяма дупка, изкопана от мечката. Тя е с правилна овална форма и е дълбока 125 см, широка 90 см, а отворът и е с диаметър около 65 см. Мечката е изкопала дупката с цел да призимува в нея.