маршрути

маршрут 1 - забърдо-глухите камъни

  • най-интересното в  маршрута – безкрайните поляни и величествените гори през които преминаваме, панорамните гледки, Глухите камъни, връх Айдарски камък
  • този преход е средно тежък, но може да се улесни, като по-голямата част от него, се премине с високопроходим автомобил
  • продължителност – отиване 3-4 часа, връщане – 2,5-3-5 часа – без почивките
  • гледки – отлични
  • условия за фотолов – средни
  • изкачване 670 метра
  • вода по пътя – да
  • състояние на пътеките – много добро

Изглед от ливадите под Айдарски камък.

Отдавна изоставени ливади.

По пътя за Глухите камъни.

Изглед към склоновете на Камъка и Заград.

Стара къща под Глухите камъни.

Изглед от Айдарски камък.

Изглед към склоновете на Айдарски камък.

Изоставени обори