маршрути

маршрут 2 - Забърдо-камъка и маршрут 3 - Чудните мостове-камъка

Пускане на видеото

Камъка.

  • най-интересното в двата маршрута – изключителните панорами от Камъка и от пътя към него, многобройните диви кози, вековните гори навред
  • този преход е средно тежък, но може да се улесни, като по-голямата част от него, се премине с високопроходим автомобил
  • продължителност при първия маршрут – отиване 3-4 часа, за втория маршрут връщане – 2,5-3 часа – без почивките
  • гледки – отлични
  • условия за фотолов – много добри
  • изкачване при първия маршрут – 640 метра, при втория – 350
  • вода по пътя – да
  • състояние на пътеките – много добро

Склоновете на Камъка.

Изглед от Камъка към Забърдската река.

Камъка

Изглед от Камъка.

Камъка и Забърдо отвисоко.

Камъка.