маршрути

маршрут 11 - зорница-кесе тепе

Пускане на видеото

Кесе тепе.

  • най-интересното в  маршрута – панорамното билото от Зорница към Кесе тепе, древната крепост над махалата, находки на ахати, наблюдение на лешояди и елени
  • този преход е средно тежък, но може да се улесни, като по-голямата част от него, се премине с високопроходим автомобил
  • продължителност – отиване 3-3,5 часа, връщане – 2,5-3 часа – без почивките
  • гледки – отлични
  • условия за фотолов – много добри
  • изкачване – 670 метра
  • вода по пътя – да
  • състояние на пътеките – много добро

Изглед към Студен кладенец и Моняк.

Изглед от Кесе тепе.

Сред руините на махала Зорница.

По билото над Зорница.

Символичния гроб в тюрбете на Кесе тепе.

Изглед от древната крепост над Зорница.