Фотолов в горите на мазалат

Опознайте горите и най-добрите места за фотолов около Мазалат с авторските маршрути на ФотоСафари. Научи повече..

Мечка под Мазалат

Дива коза над Балабана

фотолов на мечки и диви кози в горите на мазалат

Винаги съм казвал, че истински ценните места са тези, от които не искаш да си тръгнеш, мислиш за тях постоянно и винаги искаш да си там. Сигурно това се отнася и за голямата любов. Ето как я открих аз. Оттук-оттам разбрах, че впечатленията от една първа среща трябва да са силно въздействащи, бих казал даже шокиращи. Това, разправят някои, било сигурна предпоставка за началото на силна връзка между двама. Такава бе и моята първа среща с нея – тя бе тиха, топла и с хубава миризма на букова шума – гората на Мазалат и

Изгрев над Габровница

Габровница. Нямаше и 2 часа, откакто за първи път в живота си бях навлязъл из тези приказни дебри, когато излизайки от завой на пътеката се озовах на 2 метра от мечка, с 2 малки. Те усърдно ровеха около един изгнил пън и в първите 3-4 секунди не ме видяха. Но тъкмо посегнах да включа камерата си и едното мече се обърна към мен, видя ме и подскочи като опарено. Последва верижна реакция – мечката се обърна, погледна ме и изрева глухо и ниско. След това с големи скоци се скри в храсталаците следвана от мечетата. Хубава среща – рекох си и се замислих колко благоприятна за мен бе посоката, в която мечката избра да поеме. През годините, след тази среща

Склоновете на Мазалат

прекарах много дни и нощи из горите и чукарите на Мазалат, и научих много за интересните животни, които ги обитават. Бях тук и по време на кръвопролитната война от 1990 – 2000 г.!!! Това беше война, която местните (и не само) бракониери водеха с тукашните диви животни. Дивите кози наброяващи над 150 животни бяха избити, а от благородните елени останаха по-малко от една трета. Сега 2015-2016 г., бракониерството не е в такива големи мащаби, но въпреки това то все още е голяма заплаха за благородните елени и дивите кози. При скитането ми из Мазалат, най-голямо внимание разбира се отделях на мечките. През годините

Леговището на мечката в бърлогата под Мазалат. Вижда се изкопаната и оформена яма, в която мечката е зимувала.

срещнах много от тях и открих над 20 бърлоги и безброй открити лежанки на територия от 100 км.2. Тук не включвам Тъжанско ждрело, Багарещица и Цървулщица. Някои от срещите ми бяха доста интересни и изненадващи. Веднъж провеждах тридневен маратон по търсене на мечи бърлоги – така нареченият от мен БЪРЛОГИНГ. Разбира се, открих две нови, в които мечките бяха прекарали тази зима. Пред едната бърлога имаше

Кошута

равна затревена площадка, на която бях положил спалният си чувал, за да нощувам. Слънцето залязваше, а аз оглеждах стръмните лавинни улеи под мен, по които пасяха благородни елени и няколко кози. Цялата тази идилия описвах по телефона на съпругата

Мечка под Мазалат

ми, когато видях мечка, която беше на около 50 метра и вървеше право към мен. Когато достигна на 15 м., тя надуши следите ми и смени рязко посоката си. Дали тази бърлога беше нейна или случайно минаваше от там, мога само да гадая. Тук съм ви показал снимки на тази мечка, както и бърлогата, в която редовно нощувам, посещавайки района.