маршрути

маршрути 13 и 14 - Дюшун дере-калабак;
маршрути 15 и 16 - иран тепе-калабак;
маршрут 17 - джанка-калабак

  • най-интересното в  маршрутите – връх Калабак с крепостта и страхотните гледки, връх Иран тепе, изоставени махали
  • тези преходи са средно тежки, но могат да се улеснят, като голяма част от тях, се премине с високопроходим автомобил
  • продължителност: маршрути 13 и 14 – отиване 3,5-4,5 часа, връщане – 3-4 часа; маршрут 15 – отиване 3-4, връщане 3-4 часа; маршрут 16 – отиване 30 минути; маршрут 17 – 3-4 часа, връщане – 2,5-3 часа – без почивките
  • гледки – отлични
  • условия за фотолов – средни
  • изкачване: маршрути 13 и 14 – отиване – 390 метра, връщане – 250 метра; маршрут 15 – отиване – 160 метра; маршрут 16 – отиване – 200 метра; маршрут 17 – отиване – 480 метра
  • вода по пътя – не
  • състояние на пътеките – много добро

Останки от крепостната стена на Калабак.

Тепето преди Калабак. Тук се намира култово място, със символичен мюсюлмански гроб.

Изглед от Калабак.

По пътя към Калабак.

Култово съоръжение до Калабак. Квадрат с
размери 20 на 20 метра, в който са натрупани
камъни. В центъра му се намира друг
огромен камък.

Изглед от Иран тепе.

Изглед от Калабак.

Изглед от Иран тепе.

Символичен мюсюлмански гроб, в района на Калабак.