маршрути

маршрут 14 - карабекир-узуново

Пускане на видеото

Махала Карабекир.

  • най-интересното в  маршрута – махалите на Узуново,  панорамното било към Карабекир, долината на Саръяр дере, махала Карабекир
  • този преход е средно тежък, но може да се улесни, като до Узуново се премине с автомобил
  • продължителност – отиване 3-4 часа, връщане -3,5-4,5 часа – без почивките
  • гледки – отлични
  • условия за фотолов – задоволителни
  • изкачване на отиване – 100 метра, на връщане – 400 метра
  • вода по пътя – не
  • състояние на пътеките – много добро

Билото от Узуново до Карабекир.

Махала Карабекир.

Изглед към Мурга.

Долината на Карабекир.

Билото към Мумджидам.

Панорама от Узуново до Бездивен.