Първият ми видеолов в Карамуш

Опознайте горите и изселените махали на Кормисош с авторските маршрути на ФотоСафари. Научи повече..

Изглед към баирите на Карамуш

Пускане на видеото

Първата мечка, която заснех над Карамуш през далечната 1994 година.

фотолов на мечки около насилствено изселената махала карамуш

Много хора са слушали трагичната история на Тъмръш. Разказите за това как е опожарен и изселен, се разказват като легенди. Но малцина са тези, които знаят че има и други села в Родопите, които също са

Изглед от Кормисош

заличени насилственото от българи. Едно такова село, или по-скоро махала е Карамуш. Тя се е намирала в района на Кормисош и преди повече от 100 години, там са живеели над 50 души. Планинците от

Изоставена махала до Карамуш в Кормисош

Карамуш са водели повече от скромен живот, напълно откъснати от цивилизацията. Но през 1902 година, селото спира да съществува, защото хората му са прокудени насила в Турция. Горите на Карамуш ги

Изоставена махала в Кормисош

помня такива, каквито ги видях за пръв път преди 30 години. Истински еталон за дива и величествена гора, пълна с дивеч. Точно тук, на място

Главното еленово сборище до Карамуш

на което сега е прокаран път, заснех първата си мечка в Кормисош. Тя се спускаше по склона отстрани и излезе на пътеката, по която бях минал

Махала в Кормисош

преди секунди. Застанала на десетина метра от мен, мечката веднага подуши следите ми и дори ме погледна няколко пъти. После бавно и спокойно се отдалечи от мен.