маршрути

маршрути 1 и 2 - козница-черешово;
маршрути 3 и 4 - черешово-върховръх

Пускане на видеото

Тракийското светилище Крешнела.

  • най-интересното в  маршрутите – тракийското светилище Крешнела, ждрелото на Козница, необятните гори около Върховръх
  • тези преходи са средно тежки, но част от тях може да се премине с високопроходим автомобил
  • продължителност: маршрут 1 – отиване 3,5-4,5 часа, връщане – 3-4 часа; маршрут 2 – отиване – 3,5-4,5 часа, връщане – 3-4 часа; маршрут 3 – отиване – 4,5-5,5 часа; маршрут 4 – 3,5-4,5 часа – без почивките
  • гледки – отлични
  • условия за фотолов – средни
  • изкачване: маршрут 1 – 890 метра; маршрут 2 – 960 метра; маршрут 3 – 640 метра; маршрут 4 – 540 метра
  • вода по пътя – да
  • състояние на пътеките – много добро

Изглед от тракийското светилище Крешнела.

Изглед към Крешнела и Козница.

Крешнела

Козница

Изглед от Черешово, към язовир Въча.

Древен каменен път, в района на Козница.

"Къщата" на Грабчо, в далечината е село Осиково.

Изглед от Черешово.

Село Осиково.

Изглед от Враняк, към село Черешово
и язовир Въча.