маршрути

маршрут 11 - крепостите Кечикая и балкая

Пускане на видеото

Склоновете на крепостта Балкая

Пускане на видеото

Изглед от крепостта Кечикая

  • най-интересното в  маршрута – крепостите Кечикая и Балкая,  панорамното било между тях, резерват Вълчи дол, срещи с диви животни
  • този преход е средно тежък
  • продължителност – отиване 3,5 -4 часа, връщане – 3-3,5 часа – без почивките
  • гледки – отлични
  • условия за фотолов – отлични
  • изкачване на отиване – 440 метра, на връщане – 150 метра
  • вода по пътя – не
  • състояние на пътеките – много добро

Резерват Вълчи дол и язовир Студен кладенец.

Изглед към крепостта Кечикая.

Балкая отвисоко.

По билото между двете крепости.

Каменното поле между крепостите.

Изглед от Юрпек към Кечикая и Балкая.

Базалтовите скали под Кечикая.

Над Балкая.

Изглед от Кечикая към Балкая.