маршрути

маршрут 12 - Кули саръяр дере

Пускане на видеото

Кулите на Саръяр дере

  • най-интересното в  маршрута – скалните кули и  панорамното било към тях, меандрите на Саръяр дере, махалите на Узуново
  • този преход е средно тежък
  • продължителност – отиване 2-3 часа, връщане – 2-3 часа – без почивките
  • гледки – отлични
  • условия за фотолов – задоволителни
  • изкачване на отиване 70 метра, на връщане 240 метра
  • вода по пътя – не
  • състояние на пътеките – много добро, последните 100 метра се губят

Изглед към кулите.

Изглед кък Саръяр от птичи поглед.

Долната кула

Изглед към Три могили.

Билото с кулите.

Долната кула.

Меандрите на Саръяр дере.