маршрути

маршрути 5 и 6 - кабата-кумините,
маршрути 7 и 8- орехово-кабата,
маршрути 9 и 10 -орехово-чудните мостове,
маршрут 11 - чудните мостове-кумините

Пускане на видеото

Гидика

  • най-интересното в  маршрутите– панорамните върхове Кумините и Гидика, величествените гори
  • тези преходи са средно тежки, но могат да се улеснят, като по-голямата част от тях, се премине с високопроходим автомобил
  • продължителност – маршрути 5 и 6 – отиване 4-5 часа, връщане – 2-2,5 часа; маршрути 7 и 8 – отиване 4-5 часа, връщане 2,5-3 часа; маршрути 9 и 10- отиване 4-5 часа, връщане 3-3,5 часа; маршрут 11 – отиване 2-3 часа, връщане 2 – 2,5 часа – без почивките
  • гледки – отлични
  • условия за фотолов – средни
  • изкачване – маршрути 5 и 6 – 460 метра; маршрути 7 и 8 – 830 метра; маршрути 9 и 10 – 910 метра, маршрут 11 – 430
  • вода по пътя – да
  • състояние на пътеките – добро

Кумините.

Изглед от Кумините.

Стъпка на мечок от Персенк.

Под връх Гидика.

село Орехово.

Изглед от връх Гидика.

Връх Гидика.

Над връх Гидика.

Изглед към билото на Карабир.

Връх Гидика.