стотици маршрути на ФотоСафари, които не само ще ви отведат и запознаят с места като северен и южен джендем, кормисош и бездивен, но и ще ги направят част от вашия живот-тези резервати ще станат ваши завинаги.

10 маршрута в района на чиляка

Саръкая, Сиврикая, изоставени махали, крепостта Асаркая, връх Чиляка, Римския мост ......

10 маршрута в кормисош

Еленови сборища, панорамни върхове, изоставени махали, места за фотолов на мечки, диви кози ....

10 маршрута около мурга

Уланкая, махалите Мурга, Гьомгидик и Карабекир, Скалния мост, панорамни върхове....

10 маршрута около студен кладенец

Юмрукая, Саръкая, Кокум кале, горите на елените в Юрпек, махали и древни крепости...

10 маршрута до бездивен

Крепостта Казанлък, връх Бездивен, обезлюдени махали, скални светилища и ниши...

Със стотиците маршрути на ФотоСафари, можете веднага и без чужда помощ да отидете до сърцето на най-дивите и легендарни места - Южен и Северен Джендем, Кормисош, Бездивен и още много други. Всеки мечтае да се докосне до тези места, но малцина успяват да ги посетят. Моите маршрути ще ви помогнат да стигнете до тези резервати по най-лесният начин и така да ги опознаете, че те да станат част от живота ви – да станат наистина ваши - завинаги.

пътеводител 1 - кормисош - 10 маршрута

Еленови сборища, панорамни върхове, изоставени махали, места за фотолов на мечки, диви кози ....

пътеводител 2 - чиляка - 10 маршрута

Саръкая, Сиврикая, изоставени махали, крепостта Асаркая, връх Чиляка, Римския мост ......

пътеводител 3 - мурга - 10 маршрута

Уланкая, махалите Мурга, Гьомгидик и Карабекир, Скалния мост, панорамни върхове....

пътеводител 4 - студен кладенец - 10 маршрута

Юмрукая, Саръкая, Кокум кале, горите на елените в Юрпек, махали и древни крепости...

пътеводител 5 - бездивен - 10 маршрута

Крепостта Казанлък, връх Бездивен, обезлюдени махали, скални светилища и ниши...

10 маршрута в района на бездивен

Крепостта Казанлък, връх Бездивен, обезлюдени махали, скални светилища и ниши...

10 маршрута в района на бездивен

Крепостта Казанлък, връх Бездивен, обезлюдени махали, скални светилища и ниши...

10 маршрута в района на бездивен

Крепостта Казанлък, връх Бездивен обезлюдени махали, скални светилища и ниши...