стотици маршрути на ФотоСафари, които не само ще ви отведат и запознаят с места като северен и южен джендем, кормисош и бездивен, но и ще ги направят част от вашия живот-тези резервати ще станат ваши завинаги.

купи пътеводител № 1 - кормисош - 14 маршрута

Еленови сборища, панорамни върхове, изоставени махали, места за фотолов на мечки, диви кози ....

купи пътеводител № 2 - чиляка - 10 маршрута

Саръкая, Сиврикая, изоставени махали, крепостта Асаркая, връх Чиляка, Римския мост ......

купи пътеводител № 3 - мурга - 13 маршрута

Уланкая, махалите Мурга, Гьомгидик и Карабекир, Скалния мост, панорамни върхове....

купи пътеводител № 4 - студен кладенец - 10 маршрута

Юмрукая, Саръкая, Кокум кале, горите на елените в Юрпек, махали и древни крепости...

купи пътеводител № 5 - бездивен - 10 маршрута

Крепостта Казанлък, връх Бездивен, обезлюдени махали, скални светилища и ниши...