за маршрутите на фотосафари

купи пътеводител №7 тъмръш-модър

пътеводител № 7 - тъмръш-модър

11 маршрута в Тъмръшката планина.

маршрут 1 - върховръх-модър

Изкачване на Модър и Голица, през Бейбунар и Римския път.

маршрути 2 и 3 - орехово-модър

Дълъг преход до Модър, през Ореховските гори и поляни.

маршрути 4 и 5 - модър-лилково

Два забравени маршрута до Модър.

маршрути 6, 7 - осиково-модър и
8 - осиково-чифлика

Най-лесния пешеходен маршрут за изкачване на Модър и Голица.

маршрут 9 - петвар-модър

Изкачване на Модър и Голица, през легендарния Чифлик.

маршрути 10 и 11 - Чуреково-Модър

Два създадени от мен маршрута, през дивите чурековски гори.