маршрути

маршрути 12 и 13 - солака

Пускане на видеото

Еленовото сборище и връх Солака.

  • НАЙ-ИНТЕРЕСНОТО В ДВАТА МАРШРУТА – панорамните гледки от върха и по пътеките към него, древния каменен път, срещи с диви животни
  • тези два преходи са средно тежки
  • продължителност – отиване 3.5-4 часа, връщане – 3-4 часа – без почивките
  • гледки – отлични
  • условия за фотолов – добри
  • изкачване: от Кръстова гора – отиване 400 метра, връщане – 200 метра; от шосето за Белица – отиване 400, връщане 60 метра.
  • вода по пътя – не сигурно
  • състояние на пътеките – много добро

Изглед към Караджов камък.

В подножието на Солака.

Панорамното било към Солака.

Изглед от Солака към деретата на Кормисош.

Изглед към Солака от Пропола.

Изглед от Солака към Чиляка.