маршрути

маршрути 5 и 6 - мурга - паничково

Пускане на видеото

Над Мурга.

  • най-интересното в двата маршрута – Уланкая,  панорамното било към Долна Мурга, Караман дере, Изет махала, Мурга.
  • този преход е средно тежък, но ако включите и Уланкая, ще са ви нужни доста усилия за преминаването му
  • продължителност без посещение на Уланкая – отиване 3-3,5 часа, връщане – 3-4 часа – без почивките, ако включите и Уланкая в маршрута – още по 2.5 часа за отиване и връщане.
  • гледки – отлични
  • условия за фотолов – добри
  • изкачване: отиване 200 метра, връщане по обратният маршрут – 300 метра, ако включите и минаване през Уланкая – 570 метра
  • вода по пътя – да
  • състояние на пътеките – много добро

Долна Мурга.

В Мурга - преди 20 години.

Изглед от градището над Мурга.

Долна Мурга.

Мурга преди четвърт век.

Изглед от Мурга, към Бездивен и Боровица.