маршрути

маршрути 7, 8 и 9 - гьомгидик

Пускане на видеото

Махала Гьомгидик. Напусната през 2022 година.

  • най-интересното в трите маршрута – Кокез дере, махала Гьомгидик, Уланкая,  панорамното било до махалата, Караман дере.
  • този преход е средно тежък
  • продължителност: първи маршрут –  Гьомгидик – Уланкая – отиване 4-5 часа, връщане – 4 часа; втори маршрут – Караман дере – Уланкая – Гьомгидик – отиване 4-5 часа, връщане 4 часа без почивките
  • гледки – отлични
  • условия за фотолов – средни
  • изкачване и при двата маршрута: отиване 380 метра, връщане 80 метра
  • вода по пътя – не 
  • състояние на пътеките – много добро, на няколко участъка от по 50-80 метра, пътеките не личат добре.

Последната къща на Гьомгидик.

Изглед към Бездивен.

Боровица

Изглед към Мурга.

Домът на Местан ага в Гьомгидик.

Изглед към Гьомгидик и Чиляка.