маршрути

маршрути 6 и 7 - яйла - безводно

Пускане на видеото

Панорамен полет.

  • най-интересното в двата маршрута – село Безводно, махалите Яйлата и Бозва, язовир Боровица, панорамните гледки от билото към махалите
  • този преход е тежък
  • продължителност – отиване през махала Бозва 3,5-4,5 часа, връщане през махала Костанчаир – 2,5-3,5 часа – без почивките
  • гледки – отлични
  • условия за фотолов – добри
  • изкачване: отиване през махала Бозва – 440 метра, връщане през махала Костанчаир – 240 метра
  • вода по пътя – не сигурно
  • състояние на пътеките – много добро

Изглед от градището на връх Дингил.

Изглед към Дингил.

Изглед от махала Яйлата към Безводно и Чиляка.

Изглед от Чиляка към баирите над Яйлата.

Изглед към Чиляка.

Махала Яйлата.