маршрути

маршрути 10 и 11 - карабекир

Пускане на видеото

Полет над махала Карабекир.

  • най-интересното в двата маршрута – махалите на  Мурга и Карабекир, долините на реките, билото за Мумджидам
  •  прехода до Карабекир е средно тежък, а до Мумджидам е доста тежък, ако връщането е в същият ден
  • продължителност – до Карабекир: отиване 2.5-3 часа, връщане – 3-4 часа; до билото над Мумджидам – отиване 4-5 часа, връщане 4-5 часа без почивките
  • гледки – отлични
  • условия за фотолов – задоволителни
  • изкачване: отиване до Карабекир  – 60 метра, връщане – 550 метра; отиване до билото над Мумджидам – 450, връщане – 550 метра
  • вода по пътя – само в началото
  • състояние на пътеките – много добро

Скалните кули по пътя за Карабекир.

Сред последните къщи на махалата.

По пътеката от Карабекир за Мумджидам.

Над Карабекир махала.

Реката под Карабекир.

Изглед от Градището над Мурга.