маршрути

маршрут 12 - кокаливия чукал

Пускане на видеото

Фотолов в махалите срещу Кокаливия чукал.

  • най-интересното в маршрута – село Лъкавица, панорамните гледки към Кормисош, връх Кокаливия чукал 
  • този преход е средно тежък
  • продължителност – отиване 2.5 часа, връщане – 2 часа – без почивките
  • гледки – отлични
  • условия за фотолов – добри
  • изкачване: отиване 420 метра, връщане 10 метра
  • вода по пътя – да
  • състояние на пътеките – много добро

Махалата на героите от "Диви разкази" на Хайтов.

Лъкавица.

Станчов камък.

Изглед към Лъкавица от Пропола.

Кокаливия чукал и Четрока.

Махалите в подножието на върха.