маршрути

маршрут 2 - шарен нос - планинско

Пускане на видеото

Панорамен полет над Шарен нос.

  • най-интересното в маршрута – панорамното било, по което минаваме  от началото до края на маршрута. Красиви гледки към голяма част от Кормисош и баирите на Чиляка. Махала Шарен нос
  • тежък преход, ако отиването и връщането от Шарен нос е в един ден. Има възможност за отиване до Саръкая
  • продължителност: Планинско – Шарен нос – отиване – 3.5-4 часа, връщане – 3.5-4 часа – без почивките; Шарен нос – Саръкая – отиване – 1,5-2, часа връщане – 1,5-2 часа.
  • гледки – отлични
  • условия за фотолов – трудни – изисква се специална подготовка
  • изкачване: Планинско – Шарен нос – 150 метра, обратно 340 метра, Шарен нос – Саръкая – 100 метра и обратно – 320 метра.
  • вода по пътя – не !!!
  • състояние на пътеките – много добро

Изглед от последните запазени къщи на Шарен нос, към махала Мумджидам и долината на Боровица.

Шарен нос, Чиляка и Саръкая от птичи поглед

Последната къща на Шарен нос при Малкия Чилек.

Изглед към Шарен нос.

Изглед към Мумджидам.

Последните обитатели на Шарен нос.

Къща в Шарен нос - 1995 година.

Изглед към Мумджидам.

Шарен нос.