маршрути

Пускане на видеото

Панорамен полет над маршрута до връх Чиляка..

  • най-интересното в маршрута – панорамното било, по което преминава маршрута. Красивите гледки от върховете Чиляка, Черна чука, Ирикуту, и към голяма част от Кормисош и Рибен дол. 
  • този преход е тежък, ако отиването и връщането от Чиляка е в един ден
  • продължителност – отиване 5 часа, връщане – 5 часа – без почивките
  • гледки – отлични
  • условия за фотолов – трудни – изисква се специална подготовка
  • изкачване: отиване – 530 метра и връщане – 470 метра
  • вода по пътя – не
  • състояние на пътеките – добро, на места не личат

Изглед над билото, започващо от махала Планинско.

Изглед към Рибен дол.

Изглед от връх Чиляка към Шарен нос.

Връх Чиляка.

Махала Бозва и Безводно.

Връх Чиляка.

Връх Чиляка сред мъгла.

Еленовото сборище над Рибен дол.

Преди върха.