маршрути

маршрут 9 - чуката

Пускане на видеото

Махала Чуката

  • най-интересното в маршрута: панорамното било на което се намира обезлюдената махала, красивите гледки, скалите на дивите кози 
  • този преход е средно тежък
  • продължителност – отиване 3 часа, връщане – 2.5 часа – без почивките
  • гледки – отлични
  • условия за фотолов – много добри
  • изкачване: отиване 200 метра, връщане 60 метра
  • вода по пътя – да
  • състояние на пътеките – много добро

Изглед от махалата, към царството на дивите кози.

Свирлювица - махалата преди Чуката.

Изглед към Чуката, от Кормисош.

Бай Цветан - последният обитател на Чуката.

Из махалата.

Средната част на махалата.

Изглед към махалите по отсрещното било.