маршрути

маршрут 9 - сиврикая - мумджидам

Пускане на видеото

Тракийското светилище Сиврикая.

  • най-интересното в маршрута – скалната игла Сиврикая – тракийско светилище, махалите Мумджидам, Гяур махле, Узун сърт и Три могили. Панорамното било от началото до края на маршрута
  • този преход е тежък.
  • продължителност – отиване 4-5 часа, връщане – 4-5 часа – без почивките
  • гледки – отлични
  • условия за фотолов – задоволителни
  • изкачване: отиване 200 метра, връщане – 510 метра.
  • вода по пътя – не 
  • състояние на пътеките – много добро

Махала Мумджидам, през която преминаваме.

Сиврикая и долината на Боровица.

Сиврикая

Сиврикая и трапецовидните ниши..

Трапецовидните ниши.

Сиврикая и Саръкая в далечината.