Самотното мече от хамбар дере

Опознайте горите и дивите животни в Кормисош с авторските маршрути на ФотоСафари. Научи повече..

Диви кози в Хамбар дере – Кормисош

Самотното мече в Хамбар дере – Кормисош

Приключение в Хамбар дере - Кормисош

За повечето хора понятието роден дом означава апартамент, където те живеят на метри от напълно непознати хора и биха го заменили с по-голям при първа възможност. Родината за тях е територията, която наблюдават от прозореца на автомобилите си, а роден край е нещо напълно абстрактно и непознато. Но има хора за които тези неща придават смисъл на живота им. Всъщност понятието роден край е по скоро литературен израз, хората за които това има значение го наричат землище. Общувал съм с немалко на брой, възрастни хора от планината.

Самотното мече от Хамбар дере

Те изключително рядко са напускали землището си, и се отнасяха към света отвъд него, както ние се отнасяме към далечния космос. А именно: може да го има, може и някакви черни дупки да има, както някои разправят, ала това ни интересува толкова, колкото ни интересува и ланшния ( миналогодишният) сняг. Казано накратко за тези едновремешни хора от планината, светът се изчерпва с техните роден дом и землище. В едно такова място от Родопите – Кормисош, бродихме

Благородни елени в Кормисош

със старият ми другар Тодор Тонев – Шекито. Из скалистите склонове на непристъпна долина се намираха рухналите къщи на десетина махали. От петдесет години тук не живееха хора, защото те са били изселени принудително. Това е извършено от държавата, за да се създаде ловно стопанство. Дето се казва, това е първият случай в човешката история, в който стотици хора са изгонени от домовете си, за да заселят на тяхната

Изоставените махали в Хамбар дере

земя диви животни. Та както казах, с другаря ми от детство – Тодор, бяхме на фотолов, драпайки из чукарите на Кормисош. Вървяхме по пътека, по която имаше цели 6 маркировъчни дървета, на които оставяше белези едър мечок. Бях го кръстил Шака, което имаше нещо общо с прякора на спътника ми. Този рядко едър мечок, доминираше в източната част на Кормисош. Беше месец май – разгара на

Долината на Хамбар дере

размножителния период на мечките от Кормисош и по дърветата имаше прясно обелена кора. По мечата пътека се спуснахме в реката, като за наша изненада по калния и бряг забелязахме доста мечи следи. Най-забележими бяха тези с размер около 26 сантиметра – разбира се те бяха на Шака. Вторите бяха дълги около 21 сантиметра – на женска и трети следи дълги 17-18 см – на млада мечка. Със сигурност мечокът се

Хамбар дере в Кормисош

движеше с партньорка, но какво правеше мечето около тях, питах се аз и скоро получих отговор. Бяхме седнали да починем и хапнем, като аз оглеждах отсрещния склон за дивеч. По едно време, със спокоен глас, сякаш ми съобщаваше колко е часа, Тошо ме уведоми да спра да гледам далечните баири на Кормисош, а да обърна малко внимание и на мечето зад гърба ми. Да, наистина зад мен имаше мече, което пристъпваше напред-назад и никак не се смущаваше от непринудения ни разговор. Веднага и единодушно, в присъствието на мечето, стигнахме до следното заключението: Големите стъпки покрай реката в Кормисош бяха на Шака, най-малките бяха на мечето пред нас, което беше прокудено от майка си – мечката със стъпки 21 см. Тази женска го беше отглеждала година и половина и сега го беше отбила, защото беше станала партньорка на Шака. Със сигурност това беше тежък удар за мечето, а инстинкта му за следване на майката го е принуждавал да върви зад сватбуващите мечки. Може би ги е изгубил, или пък са го прогонили, а шумът ни го е привлякъл с надеждата да открие майка си. Мечето се размотаваше пред нас няколко минути, след което бавно се отдалечи в гората. За нас също беше време да тръгваме от това паметно място. Паметно, защото точно тук в Кормисош, след две години, пак срещнах малко мече, но този път ме придружаваше една симпатична дама. Всъщност точно това мече, стана причина да променя статута на тази добра приятелка – от мацка в моя съпруга.