упътване за работа с маршрутите

как да използвате gps маршрутите

GPS маршрутите на ФотоСафари, се свалят от посочен линк. В него се намира един компресиран файл, който съдържа самите маршрути и тяхното упътването – един файл в текстов формат и един в PDF формат. Всички файлове от посочения ви линк, трябва да изтеглите на телефона си, след което да ги заредите и стартирате в приложение за навигация в планина. В текстовият файл е дадено подробно описание на всеки маршрут. Добре е да го прочетете внимателно, като едновременно с това, преглеждате и маршрута върху картата – така ще сте по-подготвени и запознати с планираният преход. Маршрутите на ФотоСафари са във формат GPX и за  да ги използвате, трябва да разполагате със 

смартфон, с вграден GPS и инсталирано приложение за навигация в планината. Приложенията които работят с маршрутите на ФотоСафари са много, но аз ви препоръчвам Locus map, което е безплатно, сваля се от Google play и засега работи само с телефони с Андроид. След като сте инсталирали Locus map, трябва да прехвърлите (импортирате) маршрутите (траковете)– това е лесно, прави се само веднъж и ще ви отнеме няколко минути. Всички действия които ви описвам по-долу, се извършват на телефона ви, а компютър не ви е нужен. Ако искате още по-бързо да се научите да използвате GPS маршрутите, съм създал и ръководство – кратък видеоклип.  С него буквално за няколко минути, ще се научите да ползвате маршрутите и ще сте готови да тръгнете по непознатите места.

СТАРТИРАНЕ НА МАРШРУТ И КАРТА В LOCUS MAP

1. СТАРТИРАНЕ НА КАРТА В LOCUS MAP. Преди да пуснете някой маршрут (трак), трябва да заредите подходяща карта. Locus map идва с много онлайн карти, които са напълно безплатни. Аз ви препоръчвам картите на OSM. Те се зареждат, като отворите менюто на Locus map, избирате Map manager, след което отваряте списъка горе – ONLINE и избирате някоя от достъпните OSM карти, например – Outdoor Hiking, Bike. Има възможност картите които сте разглеждали, да останат кеширани в телефона ви за офлайн употреба. За целта, от менюто на Locus map избирате Maps manager – Online maps – избирате менюто горе вдясно, Setting – Online maps и слагате отметка на Cache maps. Изпробвайте тази опция и ако не се запазват картите, трябва да проверите дали не ги премахвате, когато почиствате паметта на телефона си.

Видео – упътване за използване на маршрутите в Locus map

2. СТАРТИРАНЕ НА ТРАКОВЕ/МАРШРУТИ. След като сте отворили карта, стартирате и маршрута, който ще преминавате или проучвате. Най-лесният начин за зареждане на тракове/маршрути в Locus map е следният: След като сте изтеглили маршрутите (траковете) от сайта Fotosafari.bg, те се записват в някаква папка в паметта на телефона ви – обикновено това е папка Download. Отваряте папката с вградената в телефона ви програма File Manager (Моите файлове) и кликвате върху избрания трак. Излиза прозорец, в който да изберете с коя програма ще го ползвате, избирате Locus map и на следващият прозорец слагате отметка на: „Merge points with imported track“ и на „Show on map after import“ и кликвате долу на бутона IMPORT. Маршрута (трака) вече е зареден за постоянно в програмата Locus map и повече не е нужно да извършвате описаните действия. Така зареждате всички маршрути които имате. За да се показват или скриват избрани тракове на картата, от менюто (или бутона за тракове на началния екран), избирате Tracks & Routes manager. Избирате My tracks, след което се отваря списък с всички маршрути, които сте качили в Locus map. Вие маркирате маршрута (слагате отметка вдясно от името на трака), който ще преминавате или проучвате. След това, натискате стрелката горе вляво – няколко пъти, докато се върнете към началния екран с картата и с вече заредения маршрут. Вече стартирани върху картата, можете да видите имената на маршрутите, като цъкнете върху някой от тях. Като заредите траковете за някой маршрут, вижте дали се показват всичките ключови точки, дадени в текстовия файл с описанието му. Те изглеждат примерно така – Кота 4-1344 и са водещите места във всеки маршрут. С тях съм обозначил начална и крайна точка на прехода, главни забележителности, разклонения, трудни участъци и други. Когато преминавате някой маршрут, активирайте върху картата само него. Не ви препоръчвам да стартирате едновременно няколко маршрута (трака) по време на преход, за да не се объркате.

3. ВКЛЮЧВАНЕ НА GPS. Следващата важна стъпка е да включите GPS. Първо трябва да го активирате от настройките на вашият телефон и след това в Locus map. В началния екран на приложението, има икона за включване на GPS, натиснете и задръжте върху нея и изберете Turn on. Също така, можете само да цъкнете върху иконата и ще се отвори нов екран, от който също да включите GPS с бутона долу – Turn on getting location. От този екран можете да следите доста подробности за дейността си – надморска височина, скорост, ниво на точност, брой сателити и др. Връщате се към началния екран със заредени карта и маршрути (тракове), и следите местоположението си, което се показва с малка синя стрелка. Оттук нататък, от вас се иска само да следите, тя да се придържа върху заредения трак, докато се движите по избрания маршрут. В зависимост от модела на телефона ви, при първоначално включване на GPS, ще са необходими няколко минути, докато се получи стабилен сигнал от навигационните спътници.

следващото описание не е задължително и с него можете да се запознаете, когато свикнете да ползвате маршрутите

НАВИГИРАНЕ ПО МАРШРУТ СЪС СИГНАЛИЗИРАНЕ ОТ LOCUS MAP, АКО СТЕ СЕ ОТКЛОНИЛИ ОТ ПРАВИЛНИЯ ПЪТ

Опцията „НАВИГИРАНЕ ПО МАРШРУТ“, не е здължителна но можете да я пробвате. Този режим в Locus map, ще ви спести постоянното следене на маршрута от екрана на телефона ви. За да правите бърза справка за маршрута по време на преход, най-удобно е да държите телефона си в специален, водоустойчив калъф, окачен на врата ви. Той е прозрачен и ви позволява да ползвате телефона си на мига, без дори да го вадите. Освен това, Locus map е активен дори при заключен GSM и картата се показва само с едно докосване на екрана. Но някои от вас, може би не искат често да гледат екрана на телефона си, за да следят дали са на правилния път, затова можете да включите на режим за „навигиране по маршрута“. Когато го активирате, при всяко отклонение от маршрута, по-голямо от няколко метра (разстоянието се задава в настройките), Locus map ви предупреждава със звуков сигнал и вибрация. Стартирането и настройване на навигиране по маршрут, става бързо и лесно по следния начин:
1. След като заредите необходимия ви трак върху картата, кликвате върху него.
2. След това върху появилия се прозорец с информация за трака, кликваме на стрелката сочеща надясно.
3. Излиза нов прозорец и от него избираме – Navigation.
4. В следващия прозорец има два раздела – Navigation и Guidans. От втория – Guidans, кликваме отдясно върху иконата за настройките.
5. В „Out of route notification“, задаваме максималното отклонение от маршрута, при което програмата да ни предупреждава със звуков сигнал. Аз ви препоръчвам да зададете 10 метра. Освен това можете да изберете тон на известяване, вид на вибрация и др. Тези настройки се правят еднократно и те не се променят дори и да затворите приложението.
6. В „Next routepoint distance“ задаваме 6 метра. Тази настройка също остава постоянна.
7. Връщате се в предното меню – Navigation/guidance, и със синята кръгла икона долу – вдясно, стартирате воденето по маршрута.
8. За да деактивирате навигирането по маршрута, от началния екран цъкате на иконата с две стрелки нагоре и точка, и от менюто избирате – Guide off. След което можете да следите маршрута по обикновения начин.
 ГРЕШНО ЗВУКОВО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ЗА ДВИЖЕНИЕ В НЕПРАВИЛНА ПОСОКА.  Някои от маршрутите са комплексни – съставени са от няколко различни маршрута. Тях съм обединил в един общ, с няколко разклонения към различни забележителности. При преминаването на тези маршрути, въпреки че се движите правилно по тях, понякога сигнализацията за отклонение може да се включи. Спирането на алармата и продължаването на нормалното навигиране с включена сигнализация за отклонение по маршрут, е бързо и лесно и става така:
Деактивирате навигирането по маршрута – точка 7 от описанието по-горе: от началния екран, като кликвате на иконата с две стрелки нагоре и точка, и от менюто избирате – Guide off и пак стартирате навигиране по маршрут – точка 1, 2 и 3, описани по горе и пак стартираме със синята кръгла икона вдясно. Ако звуковия сигнал за грешна посока продължава, пак повтаряте точка 7, 1, 2, 3 но този път в полето Guidance слагаме отметка на „Guide reversely“ и пак стартираме навигиране/водене по маршрута, със синята кръгла икона вдясно. Тези манипулации се правят само два – три пъти на маршрут и то само при тези, които са комплексни – с по няколко разклонения.
Преди да се отправите към някоя дестинация, прочетете подробно упътването към избрания маршрут и научете настройките на Locus map, които ви описвам тук. Като заредите траковете за някой маршрут, вижте дали се показват всичките ключови точки, посочени в текстовия файл с описанието му. Те изглеждат примерно така –„ кота 4-1344“ или „кота 8-1785“ и са водещите места във всеки маршрут. С тях съм обозначил начална и крайна точка на прехода, главни забележителности, разклонения, трудни участъци и други.

Видео – упътване за навигиране по маршрут в Locus map, със сигнализиране при отклонение в грешна посока.