маршрути

маршрути 6 и 7 - Перестица-момино кале

Пускане на видеото

Крепостта Перестица.

Пускане на видеото

Момино кале.

  • най-интересното в  маршрута – крепостите Момино кале и Перестица
  • тези преходи са леки
  • продължителност – отиване 30-40 минути 
  • гледки – отлични
  • изкачване 50 метра
  • вода по пътя – не
  • състояние на пътеките – много добро

Изглед към Момино кале.

Момино кале и Тракийското поле.

Момино кале

Скална кула и Перестица на заден план.

Изглед от Перестица, към непристъпните
пропасти около нея.

Останки от сграда в средата на Перестица.