сватбуващите мечки в кормисош и козница

Опознайте горите и дивите животни в кормисош и козница с  маршрутите на ФотоСафари. Научи повече..

Двойката сватбуващи мечки

Древният каменен мост в Кормисош

ПРОУЧВАНЕ РАЗМНОЖАВАНЕТО НА МЕЧКИТЕ В КОРМИСОШ, КОЗНИЦА И ТЪМРЪШ

Разправят че за да спечелиш сърцето ( и тялото) на една жена, не трябва да я следваш постоянно по петите. Това правило може да е в сила за хората, но не така стоят нещата при мечките. В по-голямата част от времето в което са заедно, разстоянието между тях е само метър – два. По време на сватбуването, мъжкият не изпуска от поглед любимата си, и всеки застанал помежду им рискува здравето си. В това се убедих лично

Зебеци в Кормисош

в един прекрасен майски ден, седнал на тясно планинско било над непристъпната Козница. Слънцето отиваше на залез и аз реших да тръгвам към мястото където бивакувах. Все още не знаех че ще стана причина за кратка, но драматична раздяла на двама любовници. Нещата се развиха бързо – станах рязко от земята за да събера багажа си, и в същото време чух зад гърба си рев примесен с грухтене и сумтене.

Дива котка

Обърнах се бързо и видях атакуващите ме стремително мечки – мъжка и женска, които точно в този момент са пресичали билото зад мен. Разстоянието между мен и атакуващият мечок бе само 6 метра, когато се изправих и обърнах към него с насочена голяма дрянова сопа. Изненадата бе тотална – за втори път виждах сивият мечок от разстояние 5-6 метра. Есента на предната година имах не по малко драматична среща с него, в която потърпевш беше другарят ми Стефан. Но сега

Величествената 25 метрова халка в Кормисош

мечокът не знаеше че напада човек, и когато ме разпозна сви рязко наляво и се спусна по северният склон на острото било. Женската пък се спусна по южният склон и така двете мечки останаха разделени и нямаха видима връзка помежду си. Те видимо изпаднаха в паника и сумтейки силно, се опитваха да се съберат. Но аз оставах между тях и имах възожност да ги наблюдавам от 15 – 20 метра в продължение на 3-4 минути. В последните години съм наблюдавал сватбуващи мечки в

Кормисош

Козница, Кормисош, Персенк, Тъмръш, Тъжанско ждрело, Мазалат, Северен Джендем и установих че размножителният им период започва от средата на април и завършва към края на юни. Това е тежък период за младите мечки – тогава те биват изоставяни от майките си и са принудени да поемат по своя път. Но макар и отбити, те не загубват инстинкта си за следване на майката. Доста пъти съм имал срещи с току що изоставени мечета. Нещо повече – дори съм виждал как мече на 1,5 г.

Долината в която заснех сватбуващите мечки

упорито върви след мен и „сътрудничката ми“ (сега моя съпруга), на растояние 10 метра. Около този текст съм ви показал снимки на три мечета, които съм снимал на различни места, непосредствено след отбиването им. През пролетта на 2008 г. успях да наблюдавам и снимам двойка сватбуващи мечки в продължение на 4 часа. Разбира се през по-голямата част от времето мечките лежаха на скалите.