маршрути

маршрут 11 - студен кладенец-калето

  • най-интересното в  маршрута – крепостта Калето, горите на Юрпек и резерват Вълчи дол,  безбройните елени и грабливи птици
  • този преход е средно тежък
  • продължителност – отиване 3-4 часа, връщане – 3 часа – без почивките
  • гледки – отлични
  • условия за фотолов – отлични
  • изкачване: отиване 350 метра, връщане – 230 метра
  • вода по пътя – не сигурно
  • състояние на пътеките – много добро

Юрпек и Студен кладенец.

Разрушената крепостна стена.

Изглед от крепостта към Студен кладенец.

Разрушената крепостна стена.

Находки от крепостта.

Рога от елени-лопатари.

Запазен градеж на крепостната стена.