неизвестните крепости около студен кладенец

Опознайте крепостите и местата за фотолов около Студен кладенец с маршрутите на ФотоСафари. Научи повече..

Студен кладен

Елени – лопатари

юрпек - планината на елените и крепостите

Юрпек е планина, в която са живеели сурови хора. Те са имали уникална култура, която все още може да се види – красивите каменни къщи, градените кладенци, уреди направени от дърво и метал и др. Сега, из махалите на Юрпек живее само един човек – Фаик. Този планинец е съхранил гостоприемството и трудолюбието на юрпеците. Въпреки че в махалите на Юрпек вече не живеят хора, те съвсем не са пусти. Сред къщите се простират тучни поляни, на които пасат стотици елени – лопатари. Но дори тук, сред къщите те не могат да избягат от съдбата си – да бъдат изядени. Защото вълците на Юрпек са

Изглед от махалата

невидимата сила, с която всички се съобразяват – и животни, и хора. Скитайки из шубраците на Юрпек, човек ще открие множество кости на изядени от вълците елени. Най-свещеното място за местните хора е тюрбето под Юрпек. То е много старо и в него се намира символичен гроб на ислямско духовно лице. И в наши дни тюрбето е почитано светилище – тук редовно пристигат хора на поклонение. Но това не е единственото култово място в този край. Из околните баири са намират останките на много крепости и сетилища, повечето строени още от траките. Ще ви разкажа за 4 от тях. Най-запазената и значима сред тях е Асара, която се намира в самото подножие на Юрпек. Асара е често срещано име

Изглед към махалите на Юрпек

сред крепостите от Източните Родопи. Но Асара, за която става въпрос тук е нещо по-особено. Никоя друга крепост не респектира толкова силно с външният си вид. Респектът на Асара се дължи на четирите огромни скални кули заграждащи вътрешността и. В пространствата между кулите са изградени крепостни зидове дебели 210 см и високи до 6 метра. Вътрешността на Асара е разделена на две части, между които също има дебела стена. В горната, по-малка част могат да се видят градените с хоросан отбранителни кули. В долната част, особен интерес представляват запазените основи на сграда, строена с големи правоъгълни камъни. В една от скалните кули има малка пещера, до която се намират иззидани гробове, в които и сега могат да се видят кости. Със своето

Юрпек

стратегическо положение, отлична видимост и непристъпност, Асара е заемала водеща роля за Византия в контрола и над Източните Родопи. Не по-малко забележителна е и тракийската крепост Боруна. От нея се открива панорамна гледка във всички посоки, а това заедно със стратегическото и местоположение и е отредило ключова роля за траките. Боруна е с две защитни стени, които като пръстени, опасват непристъпният връх. Тя е сред малкото тракийски крепости, при които може да се види запазен градежът на стената и то

Необитавана къща

на височина от 220 см. Третата крепост е Калето над Курт дере – част от крепостния щит по долината на Арда. Тя е добър пример за това как древните траки са използвали особеностите на терена при изграждането на крепостите си. Върхът, на който се намира крепостта е достъпен само от запад и юг. Само от тези страни е била изградена защитната

Елени – лопатари

стена. Макар и разрушена, тя се вижда отдалече като един огромен вал от камъни. Последната крепост от Юрпек, която ви показвам е Калето и тя не е толкова величествена, колкото са другите три. Най-интересното при нея е, че тя се намира вдън горите и известна само на местните зебеци – иманяри. Крепостта Калето е защитена от две стени, от които са останали големи валове от камъни.