маршрути

маршрути 5, 6 и 7 - чардака

Пускане на видеото

Чардака.

  • най-интересното в  маршрута – връх Чардака, пещерите Ямата, Чардака и Хралупата, река Сушица
  • първите два маршрута са средно тежки, а третия е тежък
  • продължителност: маршрут 1 – отиване 1 час, връщане – 1 час; маршрут 2 – отиване 2,5-4 часа, връщане – 3-4 часа; маршрут 3 – отиване – 2,5-4, връщане 3-4,5 – без почивките
  • гледки – отлични
  • условия за фотолов – средни
  • изкачване: маршрут 1 – отиване –  40 метра, връщане – 160 метра маршрут 2 – отиване – 20 метра, връщане – 560 метра; маршрут 3 – отиване – 30 метра, връщане – 770 метра.
  • вода по пътя – не сигурно
  • състояние на пътеките – на места не личат

Пещера Хралупата.

Стара къщурка в пещерата под Чардака.

Връх Чардака.

Река Сушица.

Изглед от връх Чардака.

Голямата скална арка до Чардака.

Изглед от връх Чардака.

Изглед от връх Чардака.

Пещерата в подножието на Чардака.