четири мечки пред къщата ми

Опознайте горите и дивите животни в кормисош с  авторските маршрути на ФотоСафари. Научи повече.

Мечката с трите малки

Мечата бърлога на четирите мечки в Кормисош

Мечата бърлога на четирите мечки

От над 20 години, „националният“ рекорд за най-многобройно семейство мечки, стои ненадминат. Той беше регистриран от старите ми другари бай Иван и съпругата му Росица – дългогодишни отглеждачи на мечките от развъдника в Кормисош. От къщата до мечкарника в която живееха, те бяха наблюдавали мечка с четири мечета на склоновете на връх Попа. Моят доста по-скромен рекорд е мечка със три малки, които наблюдавах една вечер от терасата на скромната ми колибка. Тя също се

Изглед към Кормисош

намира в Кормисош, при това само на 5 километра по права линия от мечкарника. Реших да проуча дали някой от местните, също е виждал семейството мечки. Никой не ги беше виждал дотогава, но половин година по-късно, в средата на месец март, моят другар Славчо ме информира, че на един заснежен склон в Кормисош, е наблюдавал

Пускане на видеото

Кошути в Кормисош

мечка с три мечета. Със сигурност това беше същото семейство мечки, защото разстоянието между местата на които ги бяхме наблюдавали е около 1 километър по права линия. Но когато моят приятел ми показа точно мястото на което беше видял мечките, разбрах че ме очаква необикновена изненада. Точно там се намираше стара меча бърлога, която наричах Дюренската и която наблюдавах от доста години. Понеже

Дива коза

голяма част от снега не се беше разтопил, придвижването из гората беше доста трудно. Затова бях сигурен че семейството мечки, които скоро се бяха събудили от зимен сън, се придържаха на скалите до бърлогата, по които снегът се беше разтопил. След две седмици, когато снегът окончателно се стопи, посетих мечата бърлога в Кормисош. И наистина мечката и трите и мечета бяха прекарали зимния си сън в нея. В бърлогата имаше две големи лежанки от клони, а пред входа и трета, в

Кошута в Кормисош

която мечките са лежали в топлите дни към края на зимата. От трите лежанки най-интересна е тази в дъното на бърлогата. Тя е с широчина 70 см. и дължина 120 см, а от многократното подновяване тя е достигнала дебелина до 40 см. Със сигурност леглото е поддържано от мечката, а понеже трите мечета бяха на 1 година по време на зимуването, те са заемали цялата площ на втората лежанка, която беше силно отъпкана. Впечатление ми направи и големият брой изпражнения покрай

Кара тепе

лежанката. Откакто наблюдавам Дюренската бърлога в Кормисош, три пъти в нея се раждаха мечета. Това беше дело на една и съща мечка, която зимуваше поне 4 пъти в нея. Следващите 2 години, мечата бърлога беше необитаема и аз спрях да я проверявам. Именно тогава, Дюренската бърлога от Кормисош, отново е била използвана и в нея са се родили трите мечета. А майка им, може би е някоя от мечките, които преди години са се родили в нея.