маршрути

маршрути 8 и 9 - чомаково-кесе тепе

Пускане на видеото

Кесе тепе.

  • най-интересното в  маршрута – изоставени махали, тюрбета по маршрута, крепостите на Кесе тепе
  • този преход е средно тежък, но може да се улесни, като по-голямата част от него, се премине с високопроходим автомобил
  • продължителност – отиване 3-4,5 часа, връщане – 2,5-3,5 часа – без почивките
  • гледки – отлични
  • условия за фотолов – много добри
  • изкачване – 500 метра
  • вода по пътя – да
  • състояние на пътеките – много добро

Изглед от голямата крепост на Кесе тепе.

Разрушената стена на крепостта върху Кесе тепе.

Изглед от Кесе тепе.

Символичен гроб в тюрбето.

Изглед от сборището на къзълбашите под Кесе тепе.

Изглед от крепостта на Кесе тепе.