маршрути

маршрути 7 и 8 - юрпек - крепости - тюрбе

Пускане на видеото

Находки от крепостта Асара над Калнъкьой.

  • най-интересното в  маршрута – двете крепости,  панорамното било между тях, срещите с многобройните диви животни, живописните махали, находища на ахати
  • този преход е лек
  • продължителност – отиване до Асара над Калнъкьой – 2 часа, връщане – 2 часа – без почивките
  • гледки – отлични
  • условия за фотолов – отлични
  • изкачване на отиване 150 метра, връщане 60 метра
  • вода по пътя – не
  • състояние на пътеките – много добро

Находки - огромен минерл и убит от вълците лопатар.

Гроб на мюсюлмански светец.

Изглед към Асара над Калнъкьой.

Изглед от крепоста до Хамасчъ.

Асара над Калнъкьой.

Разрушената крепостна стена на Асара.